„Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’ 2022”

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Urzędem Marszałkowskim

Województwa Małopolskiego po raz 23 organizuje konkurs

 pt."Najlepszy Sołtys Małopolski A.D.2022"

Rozstrzygnięcie nastąpi w Gminie Brzeszcze - wrzesień 2023. Zgłoszenia można

nadsyłać do dnia 31 lipca 2023, zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją

konkursową oraz wzięcia udziału w konkursie.Pliki do pobrania:
1_Regulamin Konkursu - MSS - OK - 2023.pdf

2_Karta zgłoszeniowa do konkursu - MSS - OK - 2023.docx

2_Karta zgłoszeniowa do konkursu - MSS - OK - 2023.pdf

3_Umowa - MSS - OK - 2023.docx

3_Umowa - MSS - OK - 2023.pdf


print drukuj
Created by TelePoland 2005