Sołtysowanie w czasie pandemii


Webinar: Sołtysowanie w czasie pandemii.


23 kwietnia br. o godz. 19.00 zapraszamy na webinar: Sołtysowanie w czasie pandemii.
Wydarzenie będzie rejestrowane i transmitowane na facebookowej stronie Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gośćmi specjalnymi będą:

Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz

Pan Grzegorz Przybyło, Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

Naszymi ekspertami będą:

Pani Jadwiga Olszowska - Urban - trener, mentor, animator społeczny.
Pan Tomasz Jarczyk - radca prawny, trener, doradca.

W trakcie szkolenia zostaną omówione takie tematy jak:

  1. Sołtysowanie w stanie epidemii - aspekty prawne.

  2. Organizowanie pracy Sołtysa/ Sołtyski, Rady Sołeckiej
    oraz obradowanie w sołectwie w czasach pandemii.

  1. Sposoby diagnozowania potrzeb różnych grup mieszkańców
    w sołectwie - praktyczne narzędzia do analizy potrzeb mieszkańców.

  1. Współpraca z partnerami lokalnymi w celu realizacji zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców sołectwa.

Program wydarzenia:

19.00 – 19.10  Powitanie uczestników przez Zarząd Stowarzyszenia pn. Instytut

                        Rozwoju Obszarów Wiejskich.
19.10 – 19.25  Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.
19.25 – 19.35  Grzegorz Przybyło, Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.
19.35 – 21.15  Jadwiga Olszowska - Urban i Tomasz Jarczyk: Sołtysowanie w czasie
                        pandemii.

print drukuj
Created by TelePoland 2005