KSS podsumowanie II półrocza

     Podsumowanie mijającego półrocza, plan pracy na 2014 rok oraz nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim to główne tematy, które zostały poruszone podczas wspólnego posiedzenia Zarządu Głównego KSS, Komisji Rewizyjnej KSS oraz prezesów lokalnych stowarzyszeń sołtysów zrzeszonych w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów.

W dniu 10 grudnia 2013 r. w Koninie przedstawiciele stowarzyszeń sołtysów z całego kraju spotkali się, aby wspólnie podsumować ostatnie miesiące pracy, którą podejmują na rzecz wiejskich społeczności. Prezes KSS, Ireneusz Niewiarowski, poinformował o projektach aktywizujących mieszkańców wsi, które w tym czasie zostały zrealizowane. Ponadto, mówi na temat cyfryzacji polskiej wsi oraz energii rozproszonej, które są obecnie jednymi z głównych priorytetów w nadchodzącym roku. Zagadnienia te były także wiodącymi na konferencji „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna” zorganizowanej przez KSS podczas Targów Gmina w październiku br. w Poznaniu.

Prezesi lokalnych stowarzyszeń sołtysów natomiast przedstawili własne sprawozdania z działań podejmowanych na obszarze województw czy gmin. Mijające miesiące upłynęły przede wszystkim pod znakiem spotkań kół powiatowych i gminnych stowarzyszeń sołtysów, połączonych często z różnego rodzaju szkoleniami. Ponadto, przedstawiciele struktur lokalnych uczestniczyli bądź byli współorganizatorami licznych spotkań z reprezentantami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, plebiscytów i konkursów na sołtysa roku, debat i dożynek.

Bardzo ważną kwestią była również długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim. Zebrani zgodnie podkreślali potrzebę zmiany ustawy przede wszystkim w zakresie możliwości łączenia funduszu przez kilka sołectw i wspólnej realizacji zadania czy możliwości zmiany przyjętego zadania w roku jego realizacji.

Podczas spotkania został przedstawiony plan pracy KSS na 2014 rok. Od przyszłego roku zmianie ulegnie termin Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Rad Sołeckich do Lichenia, która odbędzie się w pierwszy weekend lipca (ze względu na rocznicę śmierci bpa Romana Andrzejewskiego – Krajowego Duszpasterza Rolników). W tym czasie odbędzie się także kolejna konferencja z cyklu „Wiejska Polska”, która będzie najprawdopodobniej w całości poświęcona działalności kobiet na wsi.


print drukuj
Created by TelePoland 2005