Związek Wzajemności Członkowskiej "SOŁECTWO"
          Związek Wzajemności Członkowskiej "SOŁECTWO"
                                                                                           Konin, 19 listopada 2013 roku
          Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów od początku swego istnienia wspiera rozwój obszarów wiejskich poprzez m.in pobudzanie aktywności mieszkańców. Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Cel ten jest realizowany przez inicjowanie współdziałania sołtysów i samorządu sołeckiego z organizacjami społeczno - kulturalnymi oraz zawodowymi  działającymi na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich. Z uwagi na to 7 lipca 2010 r. w Warszawie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  "TUW" oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie powołali Związek Wzajemności Członkowskiej "SOŁECTWO"

                  Szczegóły w załączeniu
pobierz plik
pobierz plik
print drukuj
Created by TelePoland 2005