„NAJLEPSZY SOŁTYS WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO AD’ 2012”

  Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Gminami, Powiatami, Marszałkiem Województwa Małopolskiego i Wojewodą Małopolskim oraz z instytucjami, z którymi współpracują sołtysi, organizuje konkurs „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’ 2012.

  Konkurs ten jest jedną z form docenienia pracy sołtysa, okazją do wskazania dobrych wzorców i okazją do spotkania się jednych z najbardziej zasłużonych osób na wsi.

  W tym roku rozstrzygnięcie i wręczenie nagród będzie miało miejsce w Zelkowie (gmina Zabierzów), skąd pochodzi ubiegłoroczny Laureat konkursu Andrzej Krawczyk. Uroczystości ogłoszenia wyników odbędą się w dniu 17 sierpnia 2013 r.

  Wzorem lat wcześniejszych nagrody są bardzo atrakcyjne. Fundatorem głównej nagrody w wysokości 50.000 zł jest Województwo Małopolskie. Nagroda przyznawana jest dla Sołectwa, z którego pochodzi Laureat konkursu. Ponadto do wygrania jest szereg nagród finansowanych przez uczestniczące w konkursie gminy, powiaty oraz inne instytucje, które doceniają szczególny wkład pracy sołtysów w budowanie wspólnego dobra mieszkańców wsi.

  Liczymy na zgłoszenie kandydatów z Państwa Gminy (termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 sierpnia br.) oraz na dofinansowanie konkursu, a w dniu jego rozstrzygnięcia - na osobisty udział wraz ze zgłoszonymi na konkurs sołtysami.                                                  

                                                                 Z poważaniem

                                                          Stanisław Kaszyk                                                                                                          Wiceprezes Zarządu                                                                                           Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów                                                                                                                                                                  

  W załączeniu:

                      1.   Regulamin konkursu  -  Regulamin konkursu - Sołtys Roku AD 2012.pdf

                      2.   Karta zgłoszeniowa   -  Karta zgłoszenia - Sołtys Roku AD 2012.pdf

                      3.   Wzór umowy            -  wzór umowy.doc


 

   
   
   
   
 
print drukuj
Created by TelePoland 2005