ZJAZD ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY SOŁTYSÓW

I NOWOROCZNY ZJAZD SOŁTYSÓW WOJEWÓDZTW:

małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego

KRAKÓW AD’2008

3 lutego 2008 r. w Krakowie odbył się pierwszy świąteczno-noworoczny zjazd sołtysów województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego a jednocześnie siódmy małopolskich sołtysów.

Patrząc wstecz widzimy, że każde z dotychczas wybranych miejsc naszych spotkań było wyjątkowym, nierozerwalnie związanym z dziejami naszego narodu, stanowiącym trzon polskości. Po spotkaniu w Kopalni Soli w Wieliczce, w Bochni, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach i Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, Katedrze
na Wawelu w miejscu, w którym modlili się królowie, ślubowali i składali przysięgi najwięksi obrońcy Rzeczypospolitej gdzie spoczywają wielcy tej ziemi, przyszedł czas na Kościół Mariacki gdzie znajduje się arcydzieło rzeźbiarskie późnego gotyku - ołtarz główny dzieło Wita Stwosza.

Mszę Świętą w Bazylice odprawił bp. Józef Guzdek. Wygłosił on do licznie przybyłych sołtysów, parlamentarzystów i samorządowców homilię, w której podkreślił istotę powołania i służby, do jakiej zostali powołani. Podczas mszy świętej delegacje Stowarzyszeń złożyły dary ołtarza, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów reprezentowali sołtysi z gmin: Poronin, Bukowina Tatrzańska, Łącko, Koniusza i Nowy Targ. W imieniu organizatorów Antoni Rapacz prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów podziękował księdzu Biskupowi za wygłoszoną homilię, a księdzu Proboszczowi Bronisławowi Fidelusowi za ugoszczenie sołtysów w tym szczególnym miejscu, jakim jest  Kościół Mariacki. Po uroczystym nabożeństwie wszyscy udali się do Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie odbyła się druga część zjazdu, w której sołtysi po raz kolejny przedstawili nurtujące ich problemy mając nadzieję, że w końcu zostaną one zauważone i rozwiązane tym bardziej, że spora ich część przyniesie oszczędności, wprowadzi usprawnienia a co najważniejsze wzmocni samorządność. Sołtysi na zjazd przyjechali ze swoimi wójtami i burmistrzami oraz przedstawicielami ich województw. Województwo świętokrzyskie reprezentowali: wicemarszałek - Zdzisław Wrzałka, oraz Wiesław Reszczyk dyr. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska. Województwo śląskie: wicemarszałek - Marian Ormaniec, Wicewojewoda – Stanisław Dąbrowa, radni sejmiku – Marek Migar, Piotr Zarzycki, Zygmunt Wilk. Województwo podkarpackie reprezentował przedstawiciel Wojewody Pan Zbigniew Micał. Województwo małopolskie: wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Marek Sowa, Wicewojewoda Stanisław Sorys, wiceprzewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk, radni sejmiku: Franciszek Szydłowski, Zdzisław Owczarski. Z uwagą postulatom sołtysów przysłuchiwali się obecni parlamentarzyści: Posłowie - Urszula Augustyn, Andrzej Czerwiński, Witold Kochan (Honorowy Członek MSS), Wiesław Woda (Honorowy Członek MSS), Senatorowie – Janusz Sepioł (Honorowy Prezes MSS), Zbigniew Cichoń, Tadeusz Skorupa a także Poseł do Parlamentu Europejskiego - Bogusław Sonik (Honorowy Członek MSS). Na Sali nie zabrakło przedstawicieli instytucji, z którymi współpracujemy: dyrektora Oddziału Terenowego w Opolu Agencji Nieruchomości Rolnych - Jerzego Kołodzieja i Józefa Czamary, dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Włodzimierza Okrajka. Naszym Honorowym Gościem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki i Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski.

Prezes Antoni Rapacz wskazał, iż Polska potrzebuje uporządkowania wielu spraw w tym spraw wsi i środowiska sołtysów, przypomniał 12 postulatów sołtysów (dostępne na stronie) i powstały w ostatnim czasie trzynasty wskazujący na konieczność uporządkowania przepisów utrudniających sołtysom pośredniczenie w zbieraniu składki na obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze. Odniósł się do wielokrotnie podnoszonego przez polityków PSL-u a oczekiwanego przez sołtysów „dodatku do rent i emerytur”, wskazał na konieczność dopracowania wnoszonego przez PO „Funduszu Sołeckiego” i potrzebę dopuszczenia sołtysa do informacji niejawnej w zakresie sołectwa. Przedstawił także stan organizacji sołtysów w województwie małopolskim, omówił wyniki badania ankietowego rozwiązań, jakie gminy stosują odnośnie sołtysów. Prezes kieleckiego Stowarzyszenia Sołtysów Feliks Januchta zaprosił wszystkich sołtysów na czerwcowy Zjazd i Turniej Sołtysów do Wąchocka. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki omówił problem dochodowości rolników, uruchomienia pieniędzy unijnych oraz kształtowania wspólnej polityki rolnej. Następnie głos zabrał Marek Sowa, który powiedział „Jest nas tu prawie półtora tysiąca,
ale to i tak tylko przedstawiciele tego środowiska. Na dzisiejszy zjazd zaproszenie otrzymało 6000 osób. Już sama ta liczba mówi jak wielką siłę społeczną i polityczną stanowią w Polsce sołtysi.
Ale nie liczebność środowiska sołtysów decyduje o znaczeniu tej funkcji. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej , czyli sołectwa. Organem uchwałodawczym jest zebranie mieszkańców wsi, które też w bezpośrednich wyborach wybiera sołtysa i radę sołecką wspierającą sołtysa. Jest to więc sama istota samorządności i model społecznego zaangażowania na rzecz wspólnoty lokalnej. Siła sołtysa wynika z faktu, że jest on najbliżej problemów zwykłych ludzi. Sam do współpracy z sołtysami mam stosunek osobisty: środowisko sołtysów to także moje środowisko”.

Miłym punktem Zjazdu było nadanie tytułów Honorowych Członków Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Otrzymali je na wniosek Zarządu MSS w uznaniu zasług za wkład w integrację i rozwój środowiska wiejskiego: Aleksander Grad Minister Skarbu Państwa, Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Wiesław Rudek Wójt Gminy Koniusza, Bogusław Sonik Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Poseł na Sejm RP Wiesław Woda. Spotkanie miało wyjątkowy charakter, ponieważ uczestniczyło w nim prawie 2000 osób! Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w Zjeździe i już teraz zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w majowej pielgrzymce sołtysów i środowisk wiejskich do Lichenia w dniach 24-25 maja br. (zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma ARKA).

Zjazd odbył się dzięki pomocy udzielonej przez:

 • Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Nawarę,
 • PZU S.A. - reprezentowanego przez Andrzeja Kalatę dyr. Inspektoratu w Nowym Targu,
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Centrum Regionu w Krakowie reprezentowany przez Tadeusza Wójcika Dyrektora Regionu Małopolskiego
 • Firmę PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi woj. Podlaskie (największy producent ciągników rolniczych w Polsce)
 • wójtów i burmistrzów, którzy swoim sołtysom dofinansowali udział w spotkaniu

 

Organizatorami spotkania byli:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara,
 • Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Sołtysów - Stanisław Lawera
 • Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Śląskiego - Marek Pawłowski
 • Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej - Feliks Januchta
 • Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów- Antoni Rapacz

 

Patronat nad spotkaniem objęli:

 • Gazeta Krakowska
 • Telewizja Kraków
 • Radio Kraków
 • Polska Gazeta Krakowska
print drukuj
Created by TelePoland 2005