Ustawa o sołtysach i przewodniczących rad osiedli/dzielnic

Szanowni Państwo,

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów podjęło ogólnopolską inicjatywę, która ma na celu ustawowe docenienie roli sołtysa (oraz przewodniczącego rad osiedli/dzielnic). Jest to pierwsza w historii polskiego samorządu oddolna inicjatywa podjęta przez środowiska sołeckie.

Ustawa, którą prezentujemy jest projektem - nadal jeszcze można składać do niej uwagi. Zwracamy się z prośbą, aby zgłaszane wnioski były sformułowane w sposób prawidłowy pod wzglendem prawnym.

Do złożenia stosownego projektu ustawy musimy zebrać 100 tysięcy podpisów. Jest to możliwe, gdyż w samej tylko Małopolsce jest ponad 2 tysiące sołtysów. Zebrane listy z podpisami (oraz ewentualne uwagi) prosimy przesyłać na adres Stowarzyszenia - MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW, ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów.

Zachęcamy do włączenia się w akcję i zbiórkę podpisów. 

Lista poparcia. pdf
Projekt. pdf
print drukuj
Created by TelePoland 2005