konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”
                  

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z województwa małopolskiego

                                                                    

      Serdecznie zapraszamy do udziału w wojewódzkiej edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy wsparciu finansowym Województwa  Małopolskiego oraz współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów.

Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Pana Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego. Patronat medialny objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Celem konkursowej promocji  oraz prezentacji nagrodzonych i wyróżniających się zgłoszeń będzie m.in.:

-       upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,

-         krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezentacja wsi jako miejsca do życia
i rozwoju społeczno-zawodowego,

-      popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i  wiedzy w zakresie możliwości, jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim.

 

Konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA” skierowany jest do wszystkich sołectw, które na przestrzeni lat 2010–2017 zrealizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Ważne jest jednak, aby pieniądze przekazane z  funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze mniejszy niż 50 % wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego, zawierającego opis projektu wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. 

Pełna treść regulaminu konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest na stronach internetowych:

Ø  Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów: www.kss.org.pl ; www.funduszesoleckie.eu

Ø  Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów: www.soltysi.tit.pl

Ø  Województwa Małopolskiego: www.malopolskie.pl

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 8 grudnia 2017 r.  decyduje data wpływu do biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

 

         Oceny zgłoszonych projektów będzie dokonywać komisja konkursowa składająca się z zespołu ekspertów reprezentujących Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

         Dla sołectw, których projekty zdobędą trzy najwyższe miejsca w konkursie przewidziano nagrody rzeczowe    i dyplomy, finansowane ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego.

 

Laureat I miejsca bierze udział w edycji ogólnopolskiej konkursu.

Ocena zgłoszeń konkursowych, wyłonienie laureatów i przekazanie zostanie przeprowadzone w grudniu br.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 797 901 115,

e-mail: j.kukulska@kss.org.pl.


Pobierz - Regulamin.pdf
Pobierz - Zgłoszenie.docx
   
Pobierz - Oświadczenie.pdf
Pobierz - Ankieta ewaluacyjna.doc
print drukuj
Created by TelePoland 2005