Spotkanie w Koniuszy
Gmina Koniusza ma aktywne koło gminne Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, o czym mógł się przekonać sam prezes MSS, który na zaproszenie prezesa gminnego Ryszarda Wilka, uczestniczył w spotkaniu wyborczym.Spotkanie przebiegało bardzo sprawnie co jest zasługą władz samorządowych oraz samych sołtysów zrzeszonych w gminnym kole MSS. Po oficjalnym otwarciu zebrania oraz powitaniu, prowadzący zebranie dokonał procedury związanej z wyborem prezesa, zarządu oraz delegatów na zjazd wojewódzki. Prezesem ponownie został wybrany Ryszard Wilk który tą funkcję piastuje od kilku kadencji.Po części wyborczej, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Grzegorz Przybyło pogratulował nowo wybranym osobom, oraz przedstawił działalność stowarzyszenia jak i zarządu, a także nakreślił dalsze kierunki działań w tym roku. Zebrani sołtysi zadawali pytania odnoszące się do kwestii prawnych a dotyczących diet, oraz innych rozwiązań systemowych o których mówi się od wielu lat, a niestety nadal rola sołtysa jest niedoceniona. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze a prezes MSS mógł się szczegółowo zapoznać z charakterystyką gminy Koniusza. Na zakończenie części oficjalnej prezes podziękował za miłe przyjęcie oraz gościnność a zebrani sołtysi w dalszej części debatowali nad przyszłą aktywnością gminnego koła MSS.
print drukuj
Created by TelePoland 2005