KONKURS „NAJLEPSZY SOŁTYS WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO AD’ 2016”
Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Gminami, Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział w Krakowie, KRUS oddział w Krakowie, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz innymi instytucjami, z którymi współpracują sołtysi, organizuje konkurs „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’ 2016”.

Konkurs ten jest jedną z form docenienia pracy sołtysa, okazją do wskazania dobrych wzorców i okazją do spotkania się jednych z najbardziej zasłużonych osób na wsi.

W tym roku rozstrzygnięcie i wręczenie nagród będzie miało miejsce w Radgoszczy (gmina Radgoszcz) skąd pochodzi ubiegłoroczny Laureat konkursu Eugeniusz Stanek. Uroczystości ogłoszenia wyników odbędą się w dniu 12 sierpnia 2017 r.

Wzorem lat wcześniejszych nagrody są bardzo atrakcyjne. Fundatorem głównej nagrody w wysokości 50 000 zł jest Województwo Małopolskie. Nagroda przyznawana jest dla Sołectwa, z którego pochodzi Laureat konkursu. Ponadto do wygrania jest szereg nagród ufundowanych przez ARMIR, WUP  oraz nagroda za dbanie o bezpieczeństwo na wsi i współpracę z KRUS.

Liczymy na zgłoszenie kandydatów z Państwa Gminy (termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 lipca br.) oraz na dofinansowanie konkursu, a w dniu jego rozstrzygnięcia - na osobisty udział wraz ze zgłoszonymi na konkurs sołtysami.


Pobierz - karta_zgloszenia_na_konkurs 2016.pdf
Pobierz - karta_zgloszenia_na_konkurs 2016.docx
Pobierz - regulamin dla MSS 1.pdf
Pobierz - regulamin dla MSS 1.docx
Pobierz - wzór umowy 2016.pdf
Pobierz - wzór umowy 2016.doc
print drukuj
Created by TelePoland 2005