MEDAL DLA STOWARZYSZENIA

Dzień 11 czerwca był wyjątkowy dla Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów,  w dniu tym zarząd stowarzyszenia uczestniczył na Zamku w Nowym Wiśniczu w uroczystościach Święta Województwa Małopolskiego. Podczas gali, zostały wręczone odznaczenia za działalność na rzecz rozwoju Małopolski. Jednym z laureatów Brązowego medalu zostało Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.

Ustanowienie w 2010 roku Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego ma na celu uhonorowanie osób, organizacji i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Województwa Małopolskiego na różnych płaszczyznach działalności (m.in. politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej). Odznaczenie jest wyjątkowym wyróżnieniem. Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego przedstawia wizerunek św. Kingi, patronki samorządowców.

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów zostało powołane w 1992 r. dla wspierania idei samorządu terytorialnego, ochrony interesów sołtysów i mieszkańców wsi. Przez lata swojej działalności wpisało się w krajobraz małopolskich organizacji, będąc ważnym partnerem samorządu województwa w kształtowaniu rozwoju obszarów wiejskich.

    

                    

print drukuj
Created by TelePoland 2005