KRAJOWY ZJAZD SOŁTYSÓW w Małopolsce

KRAJOWY ZJAZD SOŁTYSÓW w Małopolsce

Krajowy Zjazd Sołtysów był pierwszym od wielu lat spotkaniem sołtysów z całego kraju      w Województwie Małopolskim. Nie przypadkowo na miejsce wybrano miejscowość Wierzchosławice. Stąd pochodzi Wincenty Witos - wybitny polski polityk, „premier wierny chłopom”, działacz ruchu ludowego, ikona polskiej wsi.

Pierwszy dzień zgromadził 100 delegatów - obecni byli sołtysi ze wszystkich województw Polski. Był okazją do omówienia roli sołtysa w dzisiejszych czasach, bieżących problemach   i możliwościach ich rozwiązań, wprowadzenia zmian ustawowych ułatwiających oraz doceniających prace społeczną sołtysów i wzmacniających ich pozycję, a także obecnego postrzegania wsi w Polsce i jej rozwoju w najbliższym czasie.

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach poprowadzoną przez Ks. Infułata dr Adama Kokoszkę, który w kierowanym do sołtysów kazaniu przytoczył słowa wielkiego polaka Jana Pawła II, że ich praca powinna opierać się przede wszystkim na dwóch wartościach: solidarności i sprzeciwie - solidarności z dobrem i sprzeciwie wobec zła. Taka postawa pozwoli na działanie dla społeczeństwa i życie w zgodzie z własnym sumieniem i w zgodzie z Bogiem. Nabożeństwo zakończyło się odśpiewaniem, jakże bliskiemu sołtysom i wymownego „My chcemy Boga Panno Święta ……. My chcemy Boga w naszym kraju, wśród starodawnych polskich strzech, w polskim języku i zwyczaju.. ”.

Następnie oddano hołd i pamięć Śp. Wincentemu Witosowi, poprzez wspólną modlitwę i złożenie przez delegatów wieńców na grobie.

W spotkaniu w Centrum Kultury i Wsi Polskiej w Wierzchosławicach uczestniczyło ponad 150 osób. Spotkanie, jako gospodarz, prowadził Grzegorz Przybyło – prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Ireneusz Niewiarowski - prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Swoją obecnością zaszczycili nas posłowie Marek Sowa, który jest honorowym prezesem i członkiem Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Władysław Kosiniak-Kamysz i Norbert Kaczmarczyk. Nie zabrakło również Zarządu Województwa Małopolskiego – pana Leszka Zegzdy.

Wśród przedstawicieli władz samorządowych pojawił się m.in. Tadeusz Bąk – Burmistrz Wojnicza, Zbigniew Drąg – Wójt Gminy Wierzchosławice, Artur Jasiński - Przewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice, Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik, Wiesław Kozłowski – Wójt Gminy Dębno,

W Zjeździe uczestniczyli także reprezentanci organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności i współpracujących ze Stowarzyszeniami Sołtysów - Wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS – Edyta Wątor, Józef Jedynak – Prezes Fundacji „Bezpieczni na drodze” i właściciel kancelarii prawnej, Tadeusz Wójcik – Ekspert ds. finansowania agrobiznesu BGŻ BNP Paribas, Stanisław Kleszcz oraz Krzysztof Zgrzywa – Zarząd Stowarzyszenia „Ojcowizna”, Monika Rąpała – Przewodnicząca Rady Osiedla nr 7 „Krakowska”  z Tarnowa, dr Jan Hebda – autor książki „Sołtysem i Wójtem przez wieki. Opowieść o dziejach urzędu sołtysa i wójta w Polsce.”.

Atrakcją był program artystyczny w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Porąbcoki" z gminy Dębno, który przedstawił „część codziennego życia na wsi” – pracę, kulturę wiejską, wspólne biesiadowanie. Występ zakończył się wspólnym tańcem przybyłych gości i zespołu oraz uroczystym obiadem.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania Ogólnopolskiego Zjazdu Sołtysów, szczególnie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego oraz Marszałkowi Jackowi Krupie za możliwość organizacji wydarzenia, Zarządowi Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów oraz sołtysom regionu tarnowskiego za pomoc i zaangażowanie, Krajowemu Stowarzyszaniu Sołtysów za wsparcie merytoryczne, Dyrektorowi Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Krzysztofowi Boguszowi za ciepłe przyjęcie gości, Wójtowi Gminy Dębno za wsparcie organizacyjne, Zespołowi „Porąbcoki” z Porąbki Uszewskiej za uświetnienie występem artystycznym, a także TVP 3 za patronat medialny oraz przedstawicielom mediów za relację z naszego wydarzenia.

     
 

   
 
 

print drukuj
Created by TelePoland 2005