REGULAMIN PRACY KOŁA GMINNEGO MAŁOPOLSKIEGO
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
Wybory MSS
 
Zjazdy Powiatowe
 
Zjazdy Gminne
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz

REGULAMIN PRACY
KOŁA GMINNEGO MAŁOPOLSKIEGO
STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW

§1

Gminne Koło Sołtysów działa na podstawie §19 ust. 1 i 3 Statutu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, uchwały Zebrania Ogólnego Delegatów w sprawie powołania Gminnych Kół Małopolskiego Stowarzyszenia.

§2

 1. Gminne Koło Sołtysów tworzą członkowie Stowarzyszenia z terenu danej gminy.
 2. W posiedzeniach Gminnego Koła mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu Koła Powiatowego, oraz osoby zaproszone przez Prezesa Koła.

§3

Celem działania Koła jest reprezentowanie interesów Sołtysów z terenu danej Gminy wobec władz gminnych.

§4

 1. Gminne Koło Sołtysów wybiera ze swego grona Prezesa Koła.
 2. Gminne Koło Sołtysów może wybrać 1-2 zastępców Prezesa Koła.
 3. Prezes Koła Gminnego organizuje pracę Koła oraz zabezpiecza warunki odbywania jego posiedzeń.
 4. Prezes Gminnego Koła Sołtysów odpowiedzialny jest za zebranie i przekazanie składki od członków Stowarzyszenia z terenu gminy.

§5

 1. Gminne Koło Sołtysów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Koła.
 2. W celu zapewnienia właściwej realizacji swoich zadań Koło przyjmuje plan pracy koła i ustala tryb odbywania posiedzeń.
 3. Protokół z każdego posiedzenia Koła przekazywany jest do biura Stowarzyszenia.

§6

Koło Gminne Sołtysów realizuje swoje cele poprzez:

 1. reprezentowania interesów Sołtysów w kontaktach z władzami gminnymi,
 2. organizowanie współpracy na terenie gminy z innymi organizacjami społeczno – kulturalnymi.

§7

Na terenie powiatów gdzie liczba członków Stowarzyszenia przekracza 100, Koło Gminne wybiera Delegatów do Kół Powiatowych wg parytetu 1 Delegat na kolejna dwójkę członków Stowarzyszenia Koła Gminnego

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku