REGULAMIN PRACY KOŁA GMINNEGO MAŁOPOLSKIEGO
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
Wybory MSS
 
Zjazdy Powiatowe
 
Zjazdy Gminne
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
 
Kontakt
 
Aktualności
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz

REGULAMIN PRACY
KOŁA GMINNEGO MAŁOPOLSKIEGO
STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW

§1

Gminne Koło Sołtysów działa na podstawie §19 ust. 1 i 3 Statutu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, uchwały Zebrania Ogólnego Delegatów w sprawie powołania Gminnych Kół Małopolskiego Stowarzyszenia.

§2

 1. Gminne Koło Sołtysów tworzą członkowie Stowarzyszenia z terenu danej gminy.
 2. W posiedzeniach Gminnego Koła mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu Koła Powiatowego, oraz osoby zaproszone przez Prezesa Koła.

§3

Celem działania Koła jest reprezentowanie interesów Sołtysów z terenu danej Gminy wobec władz gminnych.

§4

 1. Gminne Koło Sołtysów wybiera ze swego grona Prezesa Koła.
 2. Gminne Koło Sołtysów może wybrać 1-2 zastępców Prezesa Koła.
 3. Prezes Koła Gminnego organizuje pracę Koła oraz zabezpiecza warunki odbywania jego posiedzeń.
 4. Prezes Gminnego Koła Sołtysów odpowiedzialny jest za zebranie i przekazanie składki od członków Stowarzyszenia z terenu gminy.

§5

 1. Gminne Koło Sołtysów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Koła.
 2. W celu zapewnienia właściwej realizacji swoich zadań Koło przyjmuje plan pracy koła i ustala tryb odbywania posiedzeń.
 3. Protokół z każdego posiedzenia Koła przekazywany jest do biura Stowarzyszenia.

§6

Koło Gminne Sołtysów realizuje swoje cele poprzez:

 1. reprezentowania interesów Sołtysów w kontaktach z władzami gminnymi,
 2. organizowanie współpracy na terenie gminy z innymi organizacjami społeczno – kulturalnymi.

§7

Na terenie powiatów gdzie liczba członków Stowarzyszenia przekracza 100, Koło Gminne wybiera Delegatów do Kół Powiatowych wg parytetu 1 Delegat na kolejna dwójkę członków Stowarzyszenia Koła Gminnego

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku