Echo
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów w styczniu 2000r. pozyskało prawa autorskie do miesięcznika "Echo Regionalne" i rozpoczęło jego wydawanie.

"Echo Regionalne" jest miesięcznikiem, ukazującym się w nakładzie 3 tysięcy egzemplarzy na terenie Małopolski oraz w kilkunastu gminach woj. podkarpackiego. Na swoich łamach poruszamy tematykę samorządową, rolniczą i biznesową. Promujemy ciekawe inicjatywy lokalne, inspirujemy przedsięwzięcia służące mieszkańcom wsi i małych miast, pokazujemy ludzi, którzy osiągnęli sukces w biznesie, oświacie i kulturze.

Pomagamy i doradzamy, także w zakresie możliwości pozyskania środków z funduszy pomocowych oraz posługiwania się finansowymi instrumentami wzrostu.

Nasze pismo zaadresowane jest do starostów, burmistrzów, wójtów, sołtysów, radnych gminnych i powiatowych, przedsiębiorców, strażaków, proboszczów, generalnie - ludzi aktywnych, pragnących modernizować "Małe Ojczyzny", otwartych na świat i nowinki.

W każdym numerze "Echa" drukujemy wkładki poświęcone poszczególnym gminom, które prezentują swoje osiągnięcia w zakresie inwestycji komunalnych, szkolnictwa i małego biznesu.

Liderzy lokalni czytają "Echo Regionalne".

Za naszym pośrednictwem macie Państwo szansę trafić ze swoją reklamą do środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego Małopolski. Możecie przedstawić swój produkt w piśmie nastawionym na promocję indywidualnej przedsiębiorczości, wolnego rynku i własności prywatnej.

Licząc na współpracę z góry serdecznie dziękujemy.

CENNIK REKLAM, OGŁOSZEŃ I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH
W MIESIĘCZNIKU "ECHO REGIONALNE"
REKLAMY I ARTYKUŁY SPONSOROWANE NA STRONACH REDAKCYJNYCH
  czarno-białe kolorowe
1 strona 1.300,00 1.700,00
1/2 strony 750,00 1.100,00
1/4 strony 450,00 600,00
REKLAMY NA OKŁADKACH
  kolorowe
IV strona okładki (zewnętrzna) 2.000,00
II i III strona okładki (wewnętrzna) 1.800,00
OGŁOSZENIA (moduł 45 x 37 mm)
  czarno-białe
1 emisja 50,00
3 emisje 120,00
6 emisji 200,00
12 emisji 320,00
INSERTY (wkładki reklamowe)
do 1000 szt ulotek 0,40 / szt
od 1000 do 2000 szt ulotek 0,35 / szt
powyżej 2000 szt ulotek 0,30 / szt

Podane ceny są cenami netto, do których należy dodać 22% podatku VAT.
wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku