„50 + dojrzali, potrzebni, kompetentni”
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz


Celem projektu „50 + dojrzali, potrzebni, kompetentni” jest pomoc w powrocie na rynek pracy osobom w wieku dojrzałym, dla których utrata zatrudnienia stała się przyczyną realnego zagrożenia - wykluczeniem społecznym i zawodowym. W tym procesie wykorzystany zostanie model współpracy tych osób z wolontariuszami w wieku do nich zbliżonym. Metody wsparcia zastosowane w projekcie opierają się na społecznej partycypacji, zaufaniu, inspiracji i dzieleniu się doświadczeniem.

Projekt jest partnerskim przedsięwzięciem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Stowarzyszenia Wiosna oraz 4 powiatowych urzędów pracy: dla miasta Krakowa, dla powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa, dla powiatu chrzanowskiego oraz dla powiatu nowosądeckiego

Kluczową rolę w naszym projekcie odgrywa wolontariusz (w wieku 45+) osoba, która spotyka się z uczestnikiem i pomaga odkryć jej potencjał, jest mentorem i wsparciem, może służyć radami jako osoba radząca sobie na rynku pracy. Właśnie teraz poszukujemy wolontariuszy do projektu