Konkurs
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   DopiszMałopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Gminami, Marszałkiem Województwa Małopolskiego  oraz innymi instytucjami, z którymi współpracują sołtysi, organizuje konkurs „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’ 2017”.

Konkurs ten jest jedną z form docenienia pracy sołtysa, okazją do wskazania dobrych  wzorców i okazją do spotkania się jednych z najbardziej zasłużonych osób na wsi.

W tym roku rozstrzygnięcie i wręczenie nagród będzie miało miejsce w gminie Zabierzów skąd pochodzi ubiegłoroczny Laureat konkursu Jan Szczepański. Uroczystości ogłoszenia wyników odbędą się w dniu 4 sierpnia 2018 r.

Wzorem lat wcześniejszych nagrody są bardzo atrakcyjne. Fundatorem w nagród  wysokości 25 000 zł - I miejsc, 15 000 zł - II miejsce i 10 000 zł – III miejsce  (w formie dotacji celowej) Gminie jest Województwo Małopolskie. Nagroda  przyznawana jest dla Sołectwa, z którego pochodzi Laureat konkursu. Ponadto do  wygrania jest szereg nagród ufundowanych przez ARMIR, WUP i  KRUS. 

Liczymy na zgłoszenie kandydatów z Państwa Gminy (termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 lipca br.) oraz na dofinansowanie konkursu, a w dniu jego rozstrzygnięcia - na osobisty udział wraz ze zgłoszonymi na konkurs sołtysami.


Mając na uwadze bardzo często podejmowane przez sołtysów starania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Krakowie, podczas trwania obecnej edycji konkursu na Sołtysa roku A.D. 2017 wyróżni osobę która swoimi działaniami realizowała czynności służące powyższemu celowi. W związku z tym prosimy o zawarcie we wnioskach informacji o działaniach w tym zakresie. Jednocześnie na prośbę sołtysów informujemy że można przesłać stosowny opis działań w osobnej korespondencji w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca b.r. z uwzględnieniem opisu o objętości max 2 strony.

Pobierz - Karta zgłoszenia.pdf
Pobierz - Karta zgłoszenia.docx

Pobierz - Wzór umowy - MSS - 2017.pdf
Pobierz - Wzór umowy - MSS - 2017.docx

Pobierz - Regulamin dla MSS - 2017.pdf
Pobierz - Regulamin dla MSS - 2017.docx
wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku