Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku”
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz


Podsumowanie działań w 2012 roku, a także omówienie planów na ten rok zdominowały Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie.

 

Wśród najważniejszych działań 2012 roku Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS, wymienił m.in: organizację konferencji ,,Wiejska Polska" w Licheniu; udział w Targach Gmina w Poznaniu, nad którymi KSS objęło patronat honorowy; stworzenie projektu „Sołectwa na Plus”; wypracowanie stanowiska dotyczącego wzmocnienia sołectw w trakcie posiedzenia Rady Krajowej KSS w Uniejowie. Odniósł się również do Lokalnych Grup Działania, których znaczenie będzie z roku na rok rosnąć.

- Rozwój kierowany przez lokalne społeczności jest szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. Prace idą w tym kierunku, że to właśnie LGD, a nie na przykład urzędy marszałkowskie będą bezpośrednio zarządzać budżetami – powiedział prezes KSS.

Podkreślić wagę komunikacji


W trakcie spotkania omówiono również realizowane przez KSS projekty: „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”, ,,Aktywnie dla dobra wspólnego” czy „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi”, w ramach którego odbyła się wizyta studyjna w Opolu, w której wzięli udział sołtysi z województwa mazowieckiego. Najnowszy projekt dotyczy aktywizacji kobiet na Podkarpaciu.
- Ponieważ wciąż podkreślamy wagę wzajemnej komunikacji i przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, w ramach Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2012 zorganizowaliśmy konferencję „Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje”. Podpisaliśmy również porozumienie z firmą Polkomtel S.A. dotyczącą projektu „Sołectwa na plus”. Zatrudnieni stażyści przedstawiają potencjalnym abonentom nową bardziej korzystną ofertę – podkreślił I. Niewiarowski.


Festyny bez kas fiskalnych


Natomiast Barbara Czachura, wiceprezes KSS, przekazała informację dotyczącą posiedzenia podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. na temat zwalniania  z obowiązku stosowania kas fiskalnych podczas festynów lokalnych.

- Pod względem prawnym loterie fantowe przysparzają wiele problemów organizatorom festynów. Nasze wystąpienie uzyskało sporą aprobatę wśród przedstawicieli pozostałych organizacji pozarządowych. Przedstawiciele ministerstw, którzy brali udział w posiedzeniu nie potrafili odnieść się do przedstawianych problemów. Przewodniczący komisji, poseł Tadeusz Tomaszewski zaproponował, aby spisano wszelkie postulaty, które zostaną poruszone na następnym posiedzeniu podkomisji, aby przedstawiciele ministerstw mieli czas ustosunkować się do nich – powiedziała wiceprezes.

 
Dobre praktyki na Witrynie


I. Niewiarowski odniósł się również do konkursów, w których powinny zaistnieć sołectwa. Pierwszym z nich jest ,,Sołectwo przyjazne środowisku” . Celem konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych. Jego finał odbędzie się 5 czerwca. Drugim konkursem jest Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mającym na celu gromadzenie i popularyzację dobrych praktyk.
- Sołectwo realizujące Fundusz Sołecki może zgłosić się w kategorii: obywatelska inicjatywa lokalna. Zasiadam w kapitule tego konkursu i jeszcze raz chcę zachęcić sołectwa do zgłaszania swoich inicjatyw – mówi prezes KSS.

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej:

www.prezydent.pl/witryna-obywatelska


W tym roku rozszerzona została formuła konkursu „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa”. Obejmie on województwo wielkopolskie oraz opolskie i będzie zorganizowany razem z Urzędami Marszałkowskimi. Stowarzyszenie przymierza się również do wydania publikacji o funduszu sołeckim, a także do zorganizowania konkursu na najlepszą internetową stronę sołectwa. Finał zaplanowano podczas konkursu ,,Sołtys Roku”.

 
Nowe strony internetowe stowarzyszeń


Idąc w kierunku wzmacniania działań KSS w kraju odnawiane są strony internetowe poszczególnych stowarzyszeń. Można już obejrzeć nową stronę Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podlaskiego, niedługo będzie nowa strona sołtysów województwa podkarpackiego. Na Mazowszu powstał komitet założycielski stowarzyszenia sołtysów. Wśród tegorocznych planów omówiono również drugie wydanie książki ,,Z tradycją w nowoczesność", konferencję Wiejska Polska, której część po raz pierwszy odbędzie się w Koninie, a także posiedzenie Rady Krajowej KSS w Bieszczadach .

- Wiejska Polska odbędzie się po raz pierwszy w dwóch miejscach, Licheniu i Koninie. Będziemy dyskutować o Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2014-2020, strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybołówstwa na lata 2012-2020, a także o rozwoju kierowanym przez społeczności lokalne (CLLD) - powiedział szef KSS.

Podczas konferencji po raz pierwszy odbędzie się wyjazdowe Forum Debaty Publicznej organizowane dotychczas w Pałacu Prezydenckim przez Kancelarię Prezydenta RP.
Na koniec posiedzenia Ireneusz Niewiarowski przedstawił przebieg prac związanych  z nowelizacją ustawy o funduszu sołeckim.

 - Trwają intensywne prace z prawnikami. Wszystkich rozwiązań, o które proszą sołectwa i gminy niestety, ze względów prawnych, nie można wprowadzić do ustawy, ponieważ będą  niezgodna z konstytucją – poinformował prezes.


wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku