„NAJLEPSZY SOŁTYS WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO AD’ 2011”
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz


             Małopolskie   Stowarzyszenie Sołtysówwraz z  Gminami, Powiatami, Marszałkiem i Wojewodą Województwa  Małopolskiego   oraz  z instytucjami, z którymi współpracują sołtysi, zorganizowało konkurs „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego  AD’ 2011”.

     Konkurs ten jest jedną z form docenienia pracy sołtysa, okazją do wskazania dobrych wzorców i okazją do spotkania się jednych z najbardziej zasłużonych osób na wsi. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród miało miejsce w Lachowicach (gmina Stryszawa) skąd pochodził ubiegłoroczny laureat konkursu Grzegorz Krawczyk. Uroczystości ogłoszenia wyników odbyły się w dniu 5 sierpnia 2012 r.

        Wzorem lat wcześniejszych nagrody były bardzo atrakcyjne. Finansowane były przez gminy uczestniczące w   konkursie,  powiaty oraz przez inne instytucje,   które doceniają wkład pracy jaki   wnoszą sołtysi dla dobra ogółu.   Nagrodę 50 tys. zł  otrzymało także sołectwo Zelków, z którego pochodzi laureat Andrzej Krawczyk, fundatorem jej był Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

            PROTOKÓŁ z dnia 30 lipca 2012 r.

                     Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ MAJĄCEGO NA CELU ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU                                     „ NAJLEPSZY SOŁTYS WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO AD’2011”

Komisja w składzie:

Andrzej Wałkowicz – Przewodniczący Komisji                          

Stanisław Kaszyk – Członek Komisji                                                  

Ryszard Machał – Członek Komisji                                                    

Agnieszka Pacholarz – Członek Komisji                                                   

Grzegorz Krawczyk – Członek Komisji

     Komisja Konkursowa w powyższym składzie na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego AD’2011” wybrała  Andrzeja Krawczyka ( gmina Zabierzów sołectwo Zelków )   

Drugie miejsca zdobyli Anna Stolarczyk ( sołectwo Gnojnik ) i Jacek Ząbek ( sołectwo Maszkowice ). 

Ponadto Komisja przyznała trzy trzecie równorzędne nagrody dla:

Jana Szewczyk ( sołectwo Długołęka-Świerkla ), Krystyny Białoń ( sołectwo Kryg ), Jarosława Sorys (sołectwo Jadowniki )

          Komisja postanowiła przyznać cztery czwartych równorzędnych nagród dla: Grażyny Otręba (Wróblówka),   Katarzyny Tokarz (Ropica Górna),  Stanisława Góra (Poręba Spytkowska),   Tadeusza Bąk (Isep)

          Komisja przyznała pięć piątych równorzędnych nagród dla: Arkadiusza  Kuwik  (Stawy Monowskie),   Tadeusza Hebda   (Jastew), Marka Gancarczyk   (Brzeszcze),  Danuty Jordan   (Odwiśle), Józefa Semik(Graboszyce)

          Komisja  przyznała  również wyróżnienia  dla: -Józefa Szczygła – najdłużej pełniącego funkcję Sołtysa biorącego udział w tegorocznej edycji konkursu Gmina (Drwinia); Bolesława Masłowca - najkrócej pełniącego funkcję  Sołtysa  biorącego udział w tegorocznej edycji konkursu (Mszana Dolna), Jana Robaka Najbardziej Aktywnego Sołtysa w minionej kadencji biorącego udział w tegorocznej edycji konkursu (Gnojnik).                                                                                                                              

 Z poważaniem:

 Stanisław Kaszyk

 wiceprezes MSS

 

 

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku