Ogólne Zebranie Delegatów
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz


Działając na podstawie § 28 Statutu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zebranie Ogólne Delegatów na dzień 9 grudnia 2017 r. (tj. sobota) na godzinę 10:00 w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach w Powiecie Tarnowskim

Proponowany porządek obrad:

1)      Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz wybór prezydium.

2)      Przedstawienie porządku obrad.

3)      Przedstawienie informacji o sytuacji finansów za rok 2016.

4)      Przedstawienie informacji o bieżącej działalności stowarzyszenia w roku 2017
wraz z bieżącą sytuacją finansową.

5)      Przedstawienie bieżącej informacji o realizacji obowiązku statutowego opłacania składek członkowskich oraz dyskusja.

6)      Przyjęcie rezygnacji członka zarządu oraz członka komisji rewizyjnej.

7)      Wybór członka zarządu oraz członka komisji rewizyjnej.

-        Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

-        Prezentacja Kandydatów na Członka Zarządu MSS,

-        Wybór Członka Zarządu MSS, podjęcie uchwały.

-        Prezentacja Kandydatów na Członka Komisji Rewizyjnej MSS,

-        Wybór Członka Komisji Rewizyjnej MSS,

8)      Sprawy różne oraz bieżące związane z działalnością stowarzyszenia w roku 2017.

9)      Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w tym samym terminie i miejscu
o godzinie 10.15.


Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł).                       Przypominamy o numerze rachunku bankowego:

BGŻ BNP PARIBAS S.A  59 2030 0045 1110 0000 0024 1640 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

 


________________________________________________________________

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zbylitowska 3,  33-101 Tarnów

tel. 503 782 207, 664761349  e-mail:soltysi.mss@wp.pl

Bank BGŻ BNP PARIBAS, nr konta 59 2030 0045 1110 0000 0024 1640

 

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku