Małopolscy sołtysi na Krajowym Zjeździe Sołtysów
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz


W dniach 21-22 lipiec 2017 w Drzonkowie pod Zieloną Górą odbyło się spotkanie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Nie zabrakło na nim delegatów z Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów – godnie reprezentował je Zarząd w osobach Prezes – Grzegorz Przybyło, Wiceprezes – Władysław Zaliński, Skarbnik – Ryszard Machał, Członek Zarządu – Zbigniew Orzechowski.W zjeździe uczestniczyło około 100 sołtysów z całego kraju. Podczas pierwszego dnia zjazdu poszczególne organizacje sołeckie z różnych województw prezentowały swoją działalność, podejmowane inicjatywy oraz najważniejszych wydarzeń dotyczących sołtysów.

Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów również w krótkiej prezentacji streścił  działalność organizacji w okresie od maja ubiegłego roku do czerwca bieżącego roku. A były to m.in. zorganizowanie Opłatka Sołtysów Województwa Małopolskiego, nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Rolniczym, KRUS oraz ARMiR Kraków i rozpoczęcie wspólnych działań, organizacja i przeprowadzenie wraz z Urzędem Marszałkowskim Konkursu na Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego, otrzymanie medalu za zasługi i działalność na rzecz rozwoju Województwa Małopolskiego oraz liczne mniejsze inicjatywy, które miały i mają na celu wspieranie środowisk sołeckich i wiejskich. Odniósł się także do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, podsumowując w kilku zdaniach jego funkcjonowanie.

Na koniec przypomniał o podjętej przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów inicjatywie ustawodawczej dotyczącej obywatelskiego projektu ustawy o sołtysach i przewodniczących rad/dzielnic osiedli.

Istotną kwestią jest fakt, że będzie to tak naprawdę wspólna inicjatywa wszystkich organizacji sołeckich z terenu całej Polski, a szczególna rolę odgrywa tutaj Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, które może mocno wesprzeć ten pomysł - podkreślił Grzegorz Przybyło. W imieniu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów - zachęcił do solidarnego działania przy zbiórce podpisów.

W ramach dyskusji zasygnalizowano słabe punkty inicjatywy - jednak jako przykład skuteczności takiego przedsięwzięcia Prezes przedstawił podobną inicjatywę Służby Celnej, która dzięki współpracy przedstawicieli z całego kraju z powodzeniem doprowadziła do uchwalenia i wejścia w życie „swojej” ustawy. Warto dodać, że liczba pracowników Służby Celnej oscyluje w granicach 14 tys. osób, podczas gdy sołtysi z terenu kraju to 40 tys. osób, działających na co dzień na rzecz swoich małych ojczyzn.

Sołtysi z całego kraju wyrazili chęć współpracy w tym zakresie, a reprezentanci Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów opowiedzieli się za tym, by w dalszej kolejności pracować nad zapisami proponowanej przez Małopolskich Sołtysów ustawy. Prezes Małopolskich Sołtysów Grzegorz Przybyło obiecał, że w najbliższym czasie przekaże bardziej szczegółowe informacje na temat projektu proponowanej ustawy i na temat dalszych działań zmierzających do zbiórki podpisów i złożenia ustawy w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej.

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku