Dzień Sołtysa
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz


11 marzec – Dzień, w którym sołtys na zagrodzie jest równy wojewodzie

Dzień 11 marca uznawany jest powszechnie za Dzień Sołtysa. W niektórych gminach na północy Polski obchodzony jest w innym terminie. Jego celem jest przede wszystkim okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich wykonywaną pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na istotę pełnienia roli sołtysa na terenach polskiej wsi. 

Z roku na rok święto to staje się coraz bardziej popularne w gminach wiejskich i jest obchodzone przez poszczególne samorządy. Praktycznie w całej Polsce, na oficjalnych stronach internetowych urzędów gmin i miasta oraz często także podczas uroczystych sesji składane są życzenia dla sołtysów przez wójtów, burmistrzów i radnych. Organizowane są też specjalne spotkania, gdzie „przywódcy wsi” z danej gminy mogą wspólnie porozmawiać, wymienić doświadczenia i poczuć się wyjątkowi.

W Małopolsce również kultywuje się Dzień Sołtysa. Władze samorządowe doceniają prace lokalnych liderów na uroczystych audiencjach, gdzie nie brakuje miłych słów
i drobnych upominków dla każdego z panów sołtysów i pań sołtysek. Spotkania takie zorganizowały także samorządy: Gmina Podegrodzie,  Gmina i Miasto Wojnicz, Gmina i Miasto Zakliczyn oraz Gmina Dębno i Gmina Szczurowa.

Na zaproszenie sołtysów, w spotkaniach takich uczestniczyli członkowie zarządu MSS. W Podegrodziu Prezes Grzegorz Przybyło, wiceprezes Stanisław Kaszyk oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Leszek Klimek. W gminach: Zakliczyn, Dębno i Szczurowa uczestniczył Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów (MSS)  - Grzegorz Przybyło.
W imieniu swoim i Zarządu MSS złożył życzenia i podkreślił, że podmiot jakim jest Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów nie istniałby gdyby nie sołtysi, którzy oprócz pracy
w swoich małych ojczyznach, angażują się również w prace na rzecz MSS. Podkreślił, że sołtysi zrzeszeni w stowarzyszeniu mają ogromną misję do spełnienia. Między innymi
z uwagi na to, że Małopolska zawsze była w czołówce w kraju wśród regionów najbardziej aktywnych społecznie. To stąd „wychodziło” wiele ważnych inicjatyw, to stąd  pochodzi wiele autorytetów, którzy mieli wpływ nie tylko na zmiany w Polsce, ale i na losy świata.

Na koniec każdego ze spotkań była okazja aby podziękować panom wójtom i burmistrzom za zrozumienie i wsparcie, jakie okazują sołtysom oraz proszono o dalszy dialog i współpracę, aby to oddolnie z lokalnych samorządów wychodziły inicjatywy, które wspierają sołtysów co w dalszej kolejności przekłada się na komfort i jakość życia mieszkańców naszych małych ojczyzn.

      

            Podegrodzie                    Szczurowa            Zakliczyn

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku